TILBAKE
Referanser:  Johan Riise Formann Olselia BRL tel. 982 31011
  
                      Fargerike Meyers T
ønsberg Thomas Bergmann Løkeberg tel. 918 71 832
Referanser: Mona Bryhni Moen  tel.473 49 789
Prosjekt i Gusland 2021: Forsterkning takkkonstruksjon, fjerne og bygge støttevegg og
skifting av vindu
Referanser: Kjell Ivar Moen  tel.977 75 083
Prosjekt i Gusland 2020: Total renovering av rommet etter råteskade, arbeid utført for forsikringselskap