OM OSS
KONTAKT
GALLERI
REFERANSER
ODERBERG TYSKLAND Ansvarlig for utførelsen
Som underlevrandør til på Bygg Sverige
Richardt Hansen
Hel renovering av 40 balkonger vintern 1994-95. Fjerning av gammelt rekkverk. Høytrykksvask. vannmeisling. Rep av betong. Legging av membran på balkonger. Priming og 2 ganger maling. Montering av nye alu.rekkverk.
Her ble det brukt rep. materialer og malings produkter for vinter bruk ned til minus 10c
1982
StatfjordB, NORDSJØEN Renesco injeksjon i skaft A.
Statfjord C, STAVANGER Vandex behandling og reparasjoner
1983
Oslo Havnelagert

Ansvarlig for utførelse som underlevrandør
av Vandex Norge AS 
Richardt Hansen

Hel renovering av fasader i 1983-84 ca 5.500m2. • Ombygget fra lager til kontor bygg. • Sandvask og høytrykksvask av fasader. • Handmeisling av skadet belong. • Fjernet overflødig armerings jern. • Tørrsandblasining og behandling av fritthogget armerings jern. • Rep. av belong. 2 ganger behandlig med elastik på fasader. • Priming og 2 ganger maling.
1982
Brunla Ungdomsskole basseng, LARVIK
Renesco injeksjon og  reparasjoner

1991 - 2007
Skåretoppen
- Skårer Oslo
ansvarlig for utførelse:
som underlevrandør for ComCom AS
Richardt Hansen
renovering av fasade og balkonger på 3 av 2 høyblokker pluss 1 stk garasjeannlegg.
Høytrykkvasking/sandvasking • Vannmeisling av betong fasade-balkonger reperasjoner • Primer pluss 2 strøk maling
1985
Minnehallen, STAVERN
Høytrykks spyling og Vandex behandling

2009
Arendal Skytebane
Fasaderehabilitering 1500 kwadrat meter
høytrykk vasking og mur skade reparasjoner
Her  finner du detaliert liste av våres referanse. Rehabilitering av skole basseng, tetting av betong kostruksjoner, og masse andre ting. You name It. ;D
 
1985

Soliveien 6 (Garasjetak), STAVERN
Hauk
ås Skole, OSLO
Stavem Marina, STAVERN
S
øberg Kvartalet, SANDEFJORD
Fritz
øe Hus, LARVIK
Ragnar Evensen A/S (Tanumruta), SANDVIKA Skarer, OSLO
Ragnar Evensen (Tanumsruta), SANDVIKA Uleberg
rd,
LARVIK Minnehallen, STAVERN
Vestfold Sandbl
åsing A/S, TØNSBERG Valdres Hallen, FAGERNES
Raumatisk Sykehus, LILLEHAMMER
Larvik Sparebank, LARVIK
Konsten Hallen, FREDRIKSTAD
Manglerud Bad, OSLO
T
øyen Badet, OSLO
.

Renesco injeksjon
Renesco injeksjon.
Sandvask.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Sandvask vandex behandling og reparasjoner.
H
øytrykksvask og vandex behandling.
Sandvask etter brann.
H
øytrykks spyling og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
H
øytrykksvask, renesco injeksjon og vandex beh.
Reparasjon
1982


Odd Fellow G
ården, TØNSBERG
Blomquist Siloanlegg, LARVIK
StatfjordC, STAVANGER
Borre Kirke, BORRE Stokke
Stasjon, STOKKE
GullkrokenBorettslag, OSLO
Atlantic Hotel, SANDEFJORD
DNB Banken, LARVIK
IBM Bygget, OSLO
Holmlia Idrettsanlegg, OSLO
Nevlunghamn, LARVIK
Bakke Skole, OSLO
StatfjordB, NORDSJ
ØEN
Solhaugaten Garasjeanlegg, OSLO
Brunla Ungdomsskole, LARVIK
Statfjord C, STAVANGERKjemi, sanvask og reparasjoner
Sandvask og vandex behandling.
Vandex behandling.
Sandvask, reparasjoner og slemming.
Kjemivask.
Sandvask. reparasjoner og vandex behandling.    Kjemivask
og reparasjoner.
Sandvask og reparasjoner.
Hoytrykksvask, reparasjoner og vandex behandling.
Hoytrykksvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon og reparasjoner.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon i skaft A.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og reparasjoner.
Vandex behandling og reparasjoner
1984

Sk
øyen Garasjeanlegg, OSLO
Ragnar Evensen A/S (Tanumruta), SANDVIKA
S
øbergkvatalet (Garasjeanlegg), SANDEFJORD Sarpsborg Kommune (Bro), SHARPSBORG   FrognerBadet, OSLO
Karl Johansgate 35, OSLO
Ragnar Evensen A/S (Tanumruta), SANVIKA Garderleieren, OSLO
Di
øs A/S (Garasjeanlegg), SKØYEN
Idrettens Hus, NARVIK
Ragnar Evensen A/S (Tanumruta), SANVIKA Holmlia Sv
ømmehall, OSLO
H
æerens Garasjeanlegg, RAKKESTAD Ankerskogen Svømmehall, HAMMER Søbergkvatalet (Garasjeanlegg), SANDEFJORD Dolven Vannverk, LARVIK
Kreditkassen, LARVIK Kraftstasjon, HVITTINGFOSS
R
ådhuset, BERGEN
Slettebaker Kirke, BERGEN
Norsk Niva,DR
ØBAK Militaerleieren, STAVERN


Renesco injeksjon
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og vandex behandling. Renesco injeksjon og vandex behandling. Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og vandex behandling. Sandvask, vandex behandling og reparasjoner. Renesco injeksjon. Vandex behandling. Renesco injeksjon og vandex behandling. Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og reparasjoner
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Kjemivask
.
1983


S
øberg Kvartalet, SANDEFJORD
Vang Skole, VALDRES
Holmlia Idrettsanlegg, OSLO
Bakke skole, KL
ØFTA
Kl
øfta Renseanlegg, KLØFTA
Sk
øyenasen 7, OSLO
Porsgrunn Pumpehus, PORSGRUND
Arendal Sv
ømmehall, ARENDAL
Sk
øyenåsen 5, OSLO
Øvre Ullern, OSLO
S
ørumsand Friluftsbad, SØRUMSAND Rådhuset, OTTA Rikshospitalet, OSLO Ullernveien 22, OSLO
Kommune Huset, OSLO
Norsk Veritas, H
ØVIK
Bj
ørkelangen Renseanlegg, BJØRKELANGEN
Oslo Clorid, OSLO
Oslo Havnelager, OSLO
Eidsfoss II Kraftanlegg, EIDEFOSS
Norges Bank, OSLO
Norske Folk (Garasjeanlegget), OSLO
Oslo Tollsted, OSLO
Diplom is, BREVIK
Karl Johansgate 45, OSLO
Norske Folks Garasjeanlegg, OSLO KonnerudHallen, DRAMMEN
Holmlia Sv
ømmehall, OSLO SlemmestadFabrikker A/S, SLEMMESTAD Konnerud hallen, DRAMMEN
Valle Hovin Stadion, OSLO
Rikshospitalet, OSLO
Gullfaks A, STAVANGER
Statens Kornforretning, MELSOMVK Hausmanngaten 31, OSLO
Eidsfoss II Kraftstadion, OSLO
Eidsmark Aldersbygg, EIDSMARK
Linne Hotel, OSLO
Lillehammer Bad, LILLEHAMMER H
åndverksentret, TØNSBERG
Øster Akervei 210, OSLO
Sandakerveien 74, OSLO
Bislet Stadion, OSLO
DNB Banken, LARVIK
Linderud Hotel, OSLO
Norsk Veritas, OSLO
Sollerrudveien 2 ID, OSLO
Holmlia Sv
ømmehall, OSLO
Norske Folk Garasjeanlegg, OSLO
Oslo Clorid, OSLO
Raumatisk Sykehus, LILLEHAMMER Ullvarefabrikken, LILLHAMMER NSB (Jernbanetunnel), BERGEN
R
ådhuset, BERGEN
Karl Johansgate 45, OSLO
Bergen Kommune (Veitunnel), BERGEN Ankerskogen Sv
ømmehall, HAMMER
Renesco injeksjon og reparasjoner.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og vandex behandling.
Renesco injeksjon og vandex behandling
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og reparasjoner.
Renesco injeksjon og reparasjoner.
Renesco injeksjon.
Vandex og reparasjoner.
Sandvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Sandvask, reparasjoner og vandex behandling. H
øytrykksvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og reparasjoner.
Renesco injeksjon
Sandvask, reparasjoner og overflatebehandling. Renesco injeksjon og vandex behandling. H
øytrykksvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon og vann rengjoring.
Renesco injeksjon og vandex behandling. H
øytrykksvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon
Renesco injeksjon.
Sandvask og vandex behandling
H
øytrykksvask og vandex behandling.
Vandex behandling og reparasjoner.
Sandvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Sandvask og maling.
Renesco injeksjon.
Kjemi vask.
H
øytrykksvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
H
øytrykksvask og vandex behandling.
Sandvask og reparasjoner.
Sandvask, vandex injeksjon og reparasjoner. Renesco injeksjon og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon
H
øytrykksvask og vandex behandling.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon og reparasjoner.
Renesco injeksjon. H
øytrykksvask og vandex beh.
Renesco injeksjon
Vandex behandling og reparasjoner.
Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon
1986

Kraftstasjon, MYKSTUFOSS
Sj
ømannsforeningen, OSLO
Fritz
øe Hus, LARVIK
Minnehallen (Toalettet), STAVERN
Jahre & S
Ønn A/S, Ulven, OSLO
LO Bygget, OSLO
Jordan Amfi, OSLO
Trondhjemsveien 125, OSLO
Bislet Stadion, OSLO


Renesco injeksjon.
Renesco injeksjon.
Sandvask og impregnering KRAUTOL.
Oppf
ørt.
H
øytrykkvask og vanruneisling etter brann.
H
øytrykksvask og reparasjoner.
Sandvask, h
øytrykksvask og impregnering.
Sandvask og vannmeisling.
Vannmeisling og reparasjoner
.
1987

Ingerstrand Bad, OSLO
Sagende Bad, OSLO
Sannes Kommune (Vanntank),
SANNES Linde Hotel, OSLO


Sandvask og reparasjoner.
H
øytrykksvask og reparasjoner.
H
øytrykksvask og slemming.
Sandvask og vannmeisling.
1992

58 Bruer i Telemarks omr
ådet, TELEMARK


H
øytrykksvask, sandvask og reparasjoner
1993

5 Bruer over E18, S
ØRLANDET
Hydro Her
øya, PORSGRUNN
Nordstrand (Parkeringshus), OSLO
40 Ballkonger (Oderberg), TYSKLAND


Sandvask.
Sandvask.
H
øytrykksvask og vannmeisling
H
øytrykksvask, meisling og reparasjoner.
1994

500 Ballkonger (Ruedersdof), TYSKLAND
60 Ballkonger (Lucav), TYSKLAND
24 Ballkonger (Ludvikslust), TYSKLAND 1 Fasade (Berlin), TYSKLAND
1 Bro over E18, MANDA
L


H
øytrykksvask, reparasjoner og maling.
H
øytrykksvask og reparasjoner.
H
øytrykksvask og reparasjoner
H
øytrykksvask.
H
øytrykksvask og meisling
1995

1 Boligblokk (Ludvigslust), TYSKLAND
48 Ballkonger (Berlin), TYSKLAND
3 Boligblokker, ARENDAL
Parkerings Huset, ARENDAL Parkerings
Huset, ARENDA
L


H
øytrykksvask.
Reparasjoner og montering avrekkverk
H
øytrykksvask.
H
øytrykksvask, reparasjoner og slemming.
H
øytrykksvask av øvre del.
1996

Badeland BØ, TELEMARK
Årevollia 7-11, OSLO
Ryenkryssett, OSLO
1 Bro, FLEKKEFJORD
Leieren, STAVERN
Rosenhoffgate 8-10, OSLO
B
ærumsvei 231, OSLO
Kongegate 8, LARV
IK
Det
Åpne Teater, OSLO


H
øytrykksvask av ballast tank.
H
øytrykksvask, sandvask, vannmeisling og rep.
Vannmeisling av frosset betongdekket.
H
øytrykksvask og vannmeisling.
Vannmeisling av fuger i g
årdstun murfasade.
Kalkbl
åsing etter brannskade (Brannsanering).
Kalkbl
åsing fjerning av maling.
Kalkbl
åsing fjeming av maling.
Kalkbl
åsing, rengjøring av ca. 100 års murfasade.
1997

Elkem Aluminium, MOSJ
ØEN
LARVIK, OSLO


H
øytrykksvask, vannmeisling og rep 3 store koksiloer. Div. Murereprasjoner.
1998

Statens Vegvesen Vest Agder Jordfjord Bru
Minnehallen Statsbygg,
Tinnoset Telemark Omdahl A/S
Stantens Vegvesen Sogn og Fjordane Audan Bru
Stantens Vegvesen Vest Agder
Vedlikhold Service A/S Dramnien Stern
øysund bru
Torp FIyplass,Sandefjord
Stantens Vegvesen Vest Agder Mj
åland Bru
Stantens Vegvesen Vest Agder 2 sm
å bruer ved Lyngdal
Hydro Oleoochemicals
Sandefjord
 


H
øytrykksvask - Vannmeisling.
Diverse Vedlikeholds Arbeid
H
øytrykksvask av bunn på gammel ferge
H
øytrykksvask - Vannmeisling.
Vannmesling
H
øytrykksvask - Vannmeisling.
Sandvask av inngangsopartiet
Vannmeisling
H
øytrykksvask - Vannmeisling.
Sandvask -Vannmeisling og H
øytrykksvask av tankhall
2009

Arendal Skytebane
Fasaderehabilitering 1500 kwadrat meter
høytrykk vasking og mur skade reparasjoner
2007

Trømøy, betong tilbyg til hus
Forskale, armere og støpe
2011

Utleid for underentreprenør
TT Anlegg
E39 ny vei Osdal
Bygge forskaling , armere og støpe
2009
Dam Austdøla / Sira-Kvina Kraftselskap
reparasjoner damflate med  Flexcrete Cemprotec E942 membran